Skip to main content

ONS PROCES

Er komt veel kijken bij hergebruik van materialen en metalen. Met meer dan 20 jaar ervaring heeft ESDA de benodigde kennis en certificaten om u te ontzorgen van het gehele proces.

Stap 1

Inventarisatie

Het proces begint met een grondige inventarisatie van de beschikbare bronnen en materialen die potentieel kunnen worden hergebruikt.Dit omvat het identificeren van producten en materialen die in verschillende fasen van de levenscyclus van een product kunnen worden teruggewonnen, zoals overtollige voorraden, afgedankte apparatuur of materialen uit sloopprojecten.Door een gedetailleerde inventarisatie uit te voeren, krijgt u een duidelijk beeld van de beschikbare mogelijkheden voor hergebruik.


Inventarisatie
Doelenenwensen

Stap 2

Doelen en wensen

Na de inventarisatie stellen wij samen met u specifieke doelen en wensen vast met betrekking tot hergebruik.Dit kan variëren van het verminderen van afvalstromen en het minimaliseren van de milieueffecten tot het stimuleren van kostenbesparingen en het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid.Door samen vooraf duidelijke doelen en wensen te formuleren, kunnen organisaties gerichter werken en de voordelen van hergebruik maximaliseren.


Stap 3

Documentatie

Het is essentieel om nauwkeurige documentatie bij te houden gedurende het hele hergebruikproces.Dit doen wij door het registreren van de inventarisatiegegevens, het vastleggen van de oorsprong en de staat van de materialen, en het documenteren van de acties die worden ondernomen tijdens het hergebruikproces.Goede documentatie helpt bij het volgen van de voortgang, het identificeren van mogelijke knelpunten en het biedt transparantie en verantwoording.


Naamloos 1 (1)
planvanaanpak

Stap 4

Plan van aanpak

Een gedetailleerd plan van aanpak is noodzakelijk om het hergebruikproces effectief te beheren.Het plan van aanpak omvat specifieke stappen die moeten worden genomen, de verantwoordelijkheden van betrokken partijen, en de benodigde middelen en tijdschema’s.Wij zorgen vooraf dat we rekening houden met aspecten zoals kwaliteitscontrole, technische haalbaarheid en de mogelijke impact op andere bedrijfsprocessen.


Stap 5

Logistieke proces

Het logistieke proces speelt een cruciale rol bij hergebruik, vooral bij het transporteren en opslaan van herbruikbare materialen.Dit omvat het organiseren van efficiënte inzameling, sortering en opslag van de materialen.Het is belangrijk om logistieke oplossingen te vinden die de milieu-impact minimaliseren, zoals het consolideren van transporten en het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen.Wij hebben verschillende vormen van eigen transport tot onze beschikking.


logistiekeproces
Afhandeling en rapportage

Stap 6

Afhandeling en rapportage

De afhandeling van herbruikbare materialen is een belangrijke stap in het hergebruiksproces.Dit omvat het zorgvuldig controleren, schoonmaken en repareren van materialen indien nodig, zodat ze geschikt zijn voor hergebruik.Daarnaast monitoren wij de voortgang en resultaten van het hergebruiksprogramma om dit vervolgens aan u te rapporteren.Dit omvat het bijhouden van gegevens zoals: het aantal herbruikbare items, de bespaarde kosten en de vermindering van de vraag naar nieuwe materialen.


Terug naar boven